Green Eye;
moderne technologieën in de agrarische landbouw.

De agrarische sector zit momenteel in een omschakeling van traditionele methodiek naar moderne technologieën zoals precisielandbouw. De Nederlandse overheid maakt zich sterk in het stimuleren van zowel onderzoek als de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de agrarische sector moet verduurzamen en een circulaire economie moeten bevorderen. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van landbouw precisietechnologie zijn autonome robots. Deze ontwikkeling kan de agrariër in potentie ontlasten van werkzaamheden en de impact op het milieu beperken, maar van dergelijke ontwikkelingen is tot op heden nog volledig onduidelijk wat de daadwerkelijke potentie is. De ontwikkeling hiervan verkeert in een dermate vroege fase dat de haalbaarheid hiervan nog allerminst is bewezen.
 
Met steun van SNN (Samenwerkingverband Noord Nederland) en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) wil Kaios.ai een nieuw algoritme ontwikkelen dat de ziektes van planten kan identificeren en direct het probleem kan verhelpen. Hiervoor onderzoekt Kaios.ai naar de haalbaarheid en worden er  verschillende modellen en algoritmes ontwikkeld om diverse gewassoorten te kunnen segmenteren, de groeisnelheid inzichtelijk te maken en om ziektes op niveau van individuele gewassen te kunnen detecteren.