Een AI-oplossing voor het automatisch herkennen en classificeren van wegmarkeringen.

De klant

Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1100 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. Zijn zijn actief in heel Nederland en ook daarbuiten.

De activiteiten van Van Gelder bestrijken het hele infrabouw palet: van gebiedsontwikkeling en wegenbouw tot en met kabels, leidingen, netwerken en installaties voor het regelen en beveiligen van weg- en spoorverkeer en het transport en de distributie van energie, water en data.

De uitdaging

Het primaire doel van dit project is de handmatige verwerking van het beeldmateriaal zo veel mogelijk te automatiseren. De camerabeelden uit de mobiele opnamesystemen op de opname voertuigen van Van Gelder worden momenteel handmatig verwerkt door een medewerker op kantoor. In dit proces worden markeringen handmatig ingetekend om een nulmeting vast te leggen. Vervolgens wordt er gekeken naar de kwaliteit van deze markeringen. De vraag van Van Gelder is of het inventariseren van belijningen automatisch kan worden uitgevoerd.

De oplossing

Om het vraagstuk van Van Gelder op te lossen heeft Kaios.ai een, op kunstmatige intelligentie (AI)-gebaseerd, detectie- en classificatie-model ontwikkeld. Deze AI-oplossing zorgt voor automatisch herkennen en classificeren van wegmarkeringen. En is in staat verschillende typen markeringen (lijnen, punten en vlakken) te herkennen en te classificeren. Deze classificatie is gebaseerd op de standaard van de CROW-richtlijnen. Tevens is alle data voorzien van een geo-locatie en kunnen daarom middels reguliere GIS-programma’s worden ingelezen (.shp). 

Het model is gebouwd met behulp van een Computer Vision algoritme in combinatie met Machine Learning. De vakkennis van de specialisten Van Gelder is gebruikt bij het ontwikkelen van een goed model, dat aan de wensen en eisen van Van Gelder voldoet.

Het resultaat

Ons model automatiseert grotendeels de tijdrovende en dus kostbare taak van de handmatige verwerking van de camerabeelden. Na de automatische inventarisatie van de wegmarkeringen kan het resultaat verder worden verwerkt met behulp van het Kaios.ai Platform of ieder ander Geo Informatie programma. In het Kaios.ai Platform is het mogelijk om de data aan te passen en te optimaliseren alvorens deze aan de eindgebruiker wordt opgeleverd.