Een efficiënter proces door automatisering voor asfalt-onderhoud.

De klant

Asfalt-onderhoud is een bedrijf dat klein onderhoud doet aan asfalt. Ze repareren scheuren en gaten in wegen, fietspaden, voetpaden en speeltuinen voor Nederlandse provincies en gemeenten. Dit is een uitdagende 24/7 klus met strikte normen.

De uitdaging

De totale reparatieduur bepaalt de declarabele kosten. Wanneer het onderhoud is voltooid, wordt een auto met een gemonteerde camera over het gerepareerde traject gereden om er opnames van te maken. Vervolgens inspecteert iemand de opname en annoteert handmatig alle reparaties in de opgenomen video. Deze worden vervolgens geëxporteerd naar een spreadsheet om een overzicht te maken en uiteindelijk een factuur.

De oplossing

We hebben een schaalbare cloudservice gecreëerd die schade en reparaties in de camerabeelden detecteert met behulp van computer vision en deep learning. Gedetecteerde reparaties kunnen direct als een overlay op de camerabeelden worden geïnspecteerd en gemakkelijk worden geëxporteerd.

Het resultaat

Onze oplossing automatiseert grotendeels de tijdrovende en daarom kostbare taak van het annoteren van de opnames. Het versnelt dit proces enorm, zodat Asfalt-onderhoud efficiënter kan werken. Dus de klus is sneller klaar, en er wordt minder tijd aan randzaken zoals administratie besteed en meer aan het onderhoud zelf.

De resulaten van deze samenwerking komen in deze korte video duidelijk en helder naar voren.